DevExpress WPF ve Silverlight Tema Yenlikleri (v2011 vol 2’de)

DevExpress WPF ve Silverlight Tema Yenliklerinin v2011 v2’de geleceği duyuruldu. Buna göre DevExpress Seven ve Office 2010 Black temaları şu anki var olan temalara dahil edilmiş oluyor.

WPF ve Silverlight temalarıyla ilgili daha önceki yazım için:

DevExpress WPF, Silverlight & ThemeManager

İpinUcu ~ 79 ~ WPF DevExpress TextEdit NullText Özelliği

DevExpress’in WPF bileşenleri arasında yer alan TextEdit’in NullText özelliği, TextEdit’e hiçbir değer girilmediğinde gösterilecek olan metni belirliyor. Bir örnek vermek gerekirse, Windows Live Mesenger’da Parola için konulmuş olan TextBox’ta “Parola” yazar ve karakter girmeye başladığınızda otomatik silinir. DevExpress bunu uğraşmadan yapabilmemiz için NullText özelliğini sunuyor. Kullanımı aşağıdaki gibidir:

 <dxe:TextEdit Name=”txtMK” Width=”150″ Margin=”10″ NullText=”Mehmet KAPLAN”/>

Elbette bunu sağlayan tek bileşen firması DevExpress değil. Bu konuda Telerik firması da boş değil. Tüm bunların yanısıra WPF’in kendi TextBox’ıyla aynı özelliği kullanmamız gayet mümkün. Bir Trigger yazıp, IsFocused olayı ve Textprompt kullanılarak da pekala yapılabilir.
Hayydi kolay gelsin.

İpinUcu ~ 49 – WPF TextBox’ta Sayısal Değer Girilip Girilmediğinin Denetlenmesi (Numeric (Validation) Textbox)

WPF TextBox’ta Sayısal Değer Girilip Girilmediğinin Denetlenmesi (Numeric (Validation) Textbox) için TextBox’ın KeyDown olayına aşağıdaki kodları yazabilirsiniz.

private void txtMehmetKaplan_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
bool sayiMi= (e.Key >= Key.D0 && e.Key <= Key.D9) || e.Key == Key.OemPeriod || e.Key >= Key.NumPad0 && e.Key <= Key.NumPad9;
e.Handled = !sayiMi;
}

İpinUcu ~ 48 – WPF TextBox’ta E-Posta Yazım Denetimi \ Uygunluğu (E-mail Validation)

 

WPF TextBox’ta E-Posta Yazım Denetimi \ Uygunluğu (E-mail Validation) için yapılan örneklerde çeşitli sınıflar yazılıp farklı anlayışlar olsa da en basit kullanım aşağıdaki gibidir:

XAML

<TextBox Name=”txtEpostaAdresi”  Tag=”Mehmet KAPLAN” />

<Button Content=”_Kaydet”  IsDefault=”True” Name=”btnKaydet”  Click=”btnKaydet_Click” />

C#

if (!Regex.IsMatch(txtEpostaAdresi.Text, @”^[a-zA-Z][\w\.-]*[a-zA-Z0-9]@[a-zA-Z0-9][\w\.-]*[a-zA-Z0-9]\.[a-zA-Z][a-zA-Z\.]*[a-zA-Z]$”))
{
csUyariVer.Bilgi(“E-posta adresi istenen formatta değil.”);
}
else
{

//işlemlere devam

}

Senaryoda bir adet TextBox, bir adet Button bulunuyor. Button’un Click olayında Validation kontrolünü gerçekleştiren IsMatch yöntemi kullanılıyor. Bu yöntem, bool türünden değer döndürdüğünden eğer dönen değer false ise, gönderdiğimiz parametrenin formatında olmadığını anlıyoruz. Regex’i program içerisinde kullanabilmek için isim alanına using System.Text.RegularExpressions; eklemesi yapmak gerekecektir.

Bir de kaynak.

C# TextBox’ta Özel Karakter Yazılmasını Engellemek (Handle Special Character)

C# TextBox’ta Özel Karakter Yazılmasını Engellemek (Handle Special Character) için Key_Press olayına

e.Handled = Char.IsPunctuation(e.KeyChar);

yazmak yeterli olacaktır.

İpinUcu ~8 – WPF textBox Password Mode \ PasswordChar (PasswordBox)

WPF’le beraber textBox’ları şifre taşıyıcıyısı olarak kullanma devri bitti. Artık textBox yerine PasswordBox kullanacağız. Kullanımı aşağıdaki gibidir:

<PasswordBox x:Name="txtKSifre"
         ToolTip="Password"
         PasswordChar="*" Margin="91,71,52,104" />

PasswordBox’taki değeri almak istediğimizde Text veya Content özellikleri yerine txtKSifre.Password özelliğini kullanıyoruz.

%d blogcu bunu beğendi: