İpinUcu ~ 48 – WPF TextBox’ta E-Posta Yazım Denetimi \ Uygunluğu (E-mail Validation)

 

WPF TextBox’ta E-Posta Yazım Denetimi \ Uygunluğu (E-mail Validation) için yapılan örneklerde çeşitli sınıflar yazılıp farklı anlayışlar olsa da en basit kullanım aşağıdaki gibidir:

XAML

<TextBox Name=”txtEpostaAdresi”  Tag=”Mehmet KAPLAN” />

<Button Content=”_Kaydet”  IsDefault=”True” Name=”btnKaydet”  Click=”btnKaydet_Click” />

C#

if (!Regex.IsMatch(txtEpostaAdresi.Text, @”^[a-zA-Z][\w\.-]*[a-zA-Z0-9]@[a-zA-Z0-9][\w\.-]*[a-zA-Z0-9]\.[a-zA-Z][a-zA-Z\.]*[a-zA-Z]$”))
{
csUyariVer.Bilgi(“E-posta adresi istenen formatta değil.”);
}
else
{

//işlemlere devam

}

Senaryoda bir adet TextBox, bir adet Button bulunuyor. Button’un Click olayında Validation kontrolünü gerçekleştiren IsMatch yöntemi kullanılıyor. Bu yöntem, bool türünden değer döndürdüğünden eğer dönen değer false ise, gönderdiğimiz parametrenin formatında olmadığını anlıyoruz. Regex’i program içerisinde kullanabilmek için isim alanına using System.Text.RegularExpressions; eklemesi yapmak gerekecektir.

Bir de kaynak.

%d blogcu bunu beğendi: