C# ve ASP.NET'te Stored Procedure Kullanımı

Klasik sorgu çalıştırma yöntemine çok benzer:

SqlCommand __Cmd = new SqlCommand(“spFatura”, __Conn);
__Cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
__Conn.Open();
//Stored Procedure kullanılacak parametreler ekleniyor.
SqlParameter FTip = new SqlParameter();
FTip.ParameterName = “@FTip”;
FTip.SqlDbType = SqlDbType.VarChar;
FTip.Size = 1;
FTip.Value = ‘%’;
__Cmd.Parameters.Add(FTip);
Parametre ekleme işlemleri bitince eğer sonuç bir select, yani listeleme işlemiyse:
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(__Cmd);
DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
Eğer listeleme değil de Update, Insert veya Delete ise Command’ın ExecuteNonQuery() metodunu kullanabilirsiniz.
%d blogcu bunu beğendi: