ASP.NET'de Oturumu Kapatmak (Session Abondon ve FormsAuthentication.SignOut())

Söz gelimi btnOturumuKapat.Click() olayına:

Session.Abandon();
FormsAuthentication.SignOut();
yazıldığında açık Session’lar ve Oturum kapatılır. Bu işlemlerden sonra bir de Response.Redirect(“Default.aspx”) şeklinde bir yönlendirme yaparsanız hiç de fena olmaz.
%d blogcu bunu beğendi: