MS SQL’de Aynı (Kopya) Satırları Silmek

MS SQL’de Aynı (Kopya) Satırları Silmek için aşağıdaki Sql cümleciğini kullanabilirsiniz:

WITH CTE (adsoyad,adres, KopyaSayisi)
AS
(
SELECT adsoyad,adres,
ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY adsoyad,adres ORDER BY adsoyad,adres) AS KopyaSayisi
FROM test
)
DELETE
FROM CTE
WHERE KopyaSayisi> 1

Elbette kaynak.

Eklenen (insert) kaydın ID'sini almak (id'sini geri döndürmek)

insert cümleciğinin sonuna ; (noktalı virgül) ile birlikte SELECT SCOPE_IDENTITY() yazılması, eklenen kaydın ID’sinin geri dönmesini sağlar. C#’da bu kodun kullanımı aşağıdaki gibidir.

__cmd.CommandText = “insert into tablo(ad) values(‘Mehmet’) ; SELECT SCOPE_IDENTITY()”;

int __Id= Convert.ToInt32(__cmd.ExecuteScalar());

Delete sorgusunda ilişki kurmak (MSSQL)

MSSQL’de birbiriyle ilişkili iki tablonuz var ve ilişkilendirmek yapmak istiyorsanız, bu sorgu size göre:

delete SilinecekTabloAdı from SilinecekTabloAdı, İlişkiliTablo where SilinecekTabloAdı.İlişkiliTabloId=İlişkiliTablo.Id and vs. vs…

%d blogcu bunu beğendi: