DevExpress WPF Lookupedit (Combobox)

DevExpress WPF Lookupedit diye bir nesne yok. O yüzden fazla arayıp zaman kaybetmeyin. 🙂

2011 v1’de lookupedit var görünüyor ama destek olsun, demolar olsun, hepsinde combobox geçiyor. Onlar da ne diyeceklerini bilememiş olabilirler. =]

Lookup ile normalde yaptıklarınızı DevExpress ComboBoxEdit ile yapabilirsiniz. http://demos.devexpress.com/DemoCenter/WPF/?EditorsDemo adresinden demoları incelerseniz istediğinizi yapabiliyor hale geleceksiniz.

DevExpress LookUpEdit Sorunları

DevExpress LookUpEdit Sorunları Google arama konularında sıkça anılır olduğundan bildiklerimi paylaşmak istedim.

Eğer LookUpEdit’te istediğiniz kaydı seçmek istiyorsanız, SelectedText yerine EditValue’u kullanmalısınız. Elbette EditValue’a rastgele değer verilemez çünkü LookUpEdit’in içindeki değerlerden biri olmalıdır. Bu yüzden try catch blokları arasında olması yararlı olacaktır.

Eğer LookUpEdit’teki metin değerin karşılığı olan ID’i bilmiyorsanız, aşağıdaki koddan yararlanmalısınz. Farklı yöntemler ya da değer türleri hatalara yol açabilir. Örnek kod:

lookUp1.EditValue = lookUp.Properties.GetKeyValueByDisplayText("Mehmet KAPLAN");

Eğer bunların dışında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, yardım istemekten çekinmeyin:

Mehmet KAPLAN

DevExpress lookUpEdit Nesnesi (Selected Item \ ID)

lookUpEdit nesnesi, combobox’a çok iyi bir seçenek olmakla birlikte seçilen kaydın Id’sine ulaşmak için de birebir.
Toolbox’tan bir lookUpEdit nesnesi oluşturun ve aşağıdaki örnekte verilen kodları kendi veritabanınıza ve nesnelerinize göre uyarların. lookUpEdit nesnesinin edit columns bölümünden veritabanından gelecek olan bilgilere eşdeğer alanları ekleyin. FieldName özelliği veri tabanından gelen alan bilgisiyle eşleşir.
vt.__Da = new SqlDataAdapter(“select UrunId, UrunAdi, UrunSeriNosu from urunler”, vt.__Conn);
vt.__Da.Fill(vt.__DT);
lupUrunler.Properties.DataSource = vt.__DT;
lupUrunler.Properties.DisplayMember = “UrunAdi”;
lupUrunler.Properties.ValueMember = “UrunId”;

DisplayMember özelliği lookUpEdit nesnesi açıldığında görünen kayıt olacaktır. ValueMember özelliği ise o kayda ait Id’i tutar.  Id değerinin görünmesinin hiçbir mantığı olmayacağından Id alanının visible’ının false olması hiç fena olmaz.

lookUpEdit nesnesinde seçilen kaydın ID değerine kod kısmında ulaşmak için aşağıdaki kodlardan yararlanabilirsiniz:

__UrunId = Convert.ToInt32(lupUrunler.EditValue);

%d blogcu bunu beğendi: