DevExpress ASPxTextBox’ın Password ve NullText Özellikleriyle Birlikte Kullanmak

Yavaştan buralara dönüyor olmanın haklı sevinciyle selamlar! =]

Geçenlerde DevExpress’in ASP.NET nesnelerinden biri olan ASPxTextBox’ın password özelliğini açıp, NullText özelliğine bir değer girdim ve NullText’in password özelliğiyle beraber kullanılamadığını fark ettim. Hiç şüphesiz, bu DevEx için bir bugdı ve daha önce karşılaşmış olabileceği şüphesiyle DevEx forumlarında araştırdım; evet, bir bug. Sonucunda, nasıl bir yol izlenmesi gerektiğiyle ilgili birkaç satırlık Javascript paylaşılmış. Öncelikle, script kısmı (daha önce script kullanmadıysanız, <body>den önce yazabilirsiniz):

<script language=”javascript”>

function IsOldIE() {
return ASPxClientUtils.ie && (ASPxClientUtils.browserMajorVersion < 9);
}

function SetInputType(input, newTypeValue) {
if (IsOldIE())
//Only for IE 8
input.attributes(“type”).nodeValue = newTypeValue;
else
input.type = newTypeValue;
}

function txtPassword_Init(s, e) {
if (s.GetText() != “”)
SetInputType(s.GetInputElement(), “password”);
}

function txtPassword_GotFocus(s, e) {
SetInputType(s.GetInputElement(), “password”);
}

function txtPassword_LostFocus(s, e) {
if (s.GetText() == “”)
SetInputType(s.GetInputElement(), “”);
}
</script>

 

HTML kısmı:

<dx:ASPxTextBox ID=”txtPassword” runat=”server” NullText=”Password”
Width=”170px”>
<ClientSideEvents
Init=”txtPassword_Init”
GotFocus=”txtPassword_GotFocus”
LostFocus=”txtPassword_LostFocus” />
</dx:ASPxTextBox>

Artık password özelliğimizi nulltext özelliğimizle birlikte doyasıya kullanabiliriz. =]

Konuyla ilgili DevExpress kaynağı: http://devexpress.com/Support/Center/p/S131728.aspx

 

%d blogcu bunu beğendi: