Eklenen (insert) kaydın ID'sini almak (id'sini geri döndürmek)

insert cümleciğinin sonuna ; (noktalı virgül) ile birlikte SELECT SCOPE_IDENTITY() yazılması, eklenen kaydın ID’sinin geri dönmesini sağlar. C#’da bu kodun kullanımı aşağıdaki gibidir.

__cmd.CommandText = “insert into tablo(ad) values(‘Mehmet’) ; SELECT SCOPE_IDENTITY()”;

int __Id= Convert.ToInt32(__cmd.ExecuteScalar());

%d blogcu bunu beğendi: