ASP.NET GridView’da Gizlenen Alandaki Değeri Almak (Get Hidden Column Value)

ASP.NET GridView’da Gizlenen Alandaki Değeri Almak (Get Hidden Column Value) için 3 farklı yol vardır:

1:

GridView1.DataKeys[0].Value.ToString(); //bu tanımlanan birince columa ait değeri alır.  0, index’tir.

2 : Template’de oluşturmuş olduğunuz nesneye ait bilgiyi alma:

Label lblGriddekilbl= (Label) GridView1.Rows[0].FindControl(“lblGriddekilbl”);

if (lblGriddekilbl != null)

{

string lbldekiDeger= lblGriddekilbl.Text;

}
else
{
return;
}
3: CSS’le Gizlenmiş Değere Ulaşmak

GridView1.Rows[0].Cell[0].Text // sıfırlar index’tir.

ASP.NET’te GridView’dan JavaScript’i Çağırmak

ASP.NET’te GridView’dan JavaScript’i Çağırmak için GridView’imizi dolduruyoruz. Doldurduğumuz GridView’ın RowDataBound olayına aşağıdaki kodları yazıyoruz:

protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
{
e.Row.Attributes[“onmouseover”] =
“javascript:fareustunegeldiginde(this);”;
e.Row.Attributes[“onmouseout”] =
“javascript:fareustundengittiginde(this);”;
}
}
Row.Attirabutes[“onmouseover”] niteliği, fareyle satırın üzerine gelindiğine çağırılacak javascript’i çağırıyor.
Row.Attirabutes[“onmouseout”] niteliğiyse, fare satırın üzerinden çekildiğinde çağırılacak javascript’i çağırıyor.
Bunlara göre, fareustunegeldiginde ve fareustundengittiginde adlı iki JavaScript’imizi ASP kod tarafında tanımlıyoruz:
<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
function fareustunegeldiginde(memoAdres)
{
memoAdres.bgColor=’Blue’;
}
function fareustundengittiginde(txtKAdi)
{
txtKAdi.bgColor=’Black’;
}

JavaScript tanımlamasıyla birlikte, üzerine gelindiğinde ve üzerinden gittiğinde çağırılacak yöntemler içinde (metod) memo ve textbox’ın arkaplan renkleri değiştiriliyor.

Kaynak.

DevExpress XtraGrid’te (C# GridView) Satırdaki Yazıları Kalınlaştırmak ve Fontunu Değiştirmek (Row \ Font \ Bold)

DevExpress XtraGrid’te (C# GridView) Satırdaki Yazıları Kalınlaştırmak (Row \ Font \ Bold) için GridView’in Row_Style olayına şu kodları yazıyoruz:

GridView View = sender as GridView;
if (e.RowHandle >= 0)
{
string okunma = View.GetRowCellDisplayText(e.RowHandle , View.Columns[“Istek_Okundu”]);
if (okunma == “Okunmadı”)
{

e.Appearance.Font = new Font(e.Appearance.GetFont() ,
FontStyle.Bold);

}
}

Istek_Okundu alanı Okunmadı olarak kalın olarak yazılacaktır. Eğer font tipini değiştirmek istersek e.Appearance.GetFont() yerine istediğimiz fontu yazabiliriz.

DevExpress XtraGrid’te (C# GridView) Satır Genişliğini Ayarlamak (Row Width)

DevExpress XtraGrid’te (C# GridView) Satır Genişliğini Ayarlamak (Row Height) için “Açıklama” ya da benzeri en geniş olacak alanınızın ColumnEdit’ine bir MemoEdit ekliyoruz:

Bu işlemi gerçekleştirebilmek için alanın ColumnEdit alanına MemoEdit ekliyoruz (GridView’da sağ tıklayın \ Run Designer \ Columns \ Alan Adı \ Column Edit \ New \ MemoEdit).

MemoEdit’in LineCount’una yazacağımız sayı kadar satır genişletir. O yüzden genişliği burada belirtiyoruz. Yazıların otomatik olarak aşağıya doğru kayması için Wrap özelliğimizi etkinleştiriyoruz. Bunun için: (GridView’da sağ tıklayın \ Run Designer \ Columns \ Alan Adı \AppearanceCell \  TextOptions \ WordWrap = Wrap). şeklinde ayarlıyoruz. Yüksekliğini de (Width) belirtip yüksekliğini sabit hale getiriyoruz. Bunun için:  (GridView’da sağ tıklayın \ Run Designer \ Columns \ Alan Adı \ OptionsColumn \ FixedWidth=true) şeklinde ayarlıyoruz. Daha sonra GridView’in OptionsView ayarlarına giriyoruz RowAutoWidth özelliğini true yapıyoruz ve işlem tamam.

DevExpress (C#) GridView’da Satırın Yazı Rengini Değiştirmek (row color change)

DevExpress C# GridView Yazı Rengini Değiştirmek (color change) için GridView’in RowStyle olayını kullanmamız gerekiyor. Örnekk ullanım aşağıdaki gibidir:

private void gridvIstekler_RowStyle(object sender ,

DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.RowStyleEventArgs e)
{
GridView View = sender as GridView;
if (e.RowHandle >= 0)
{
string okunma = View.GetRowCellDisplayText(e.RowHandle , View.Columns[“Istek_Okundu”]);
if (okunma == “Okunmadı”)
{
e.Appearance.BackColor = Color.DeepSkyBlue;
e.Appearance.BackColor2 = Color.White;
}
}
}

İstek_Okundu alanı eğer “Okunmadı”ysa rengini BackColor ve BackColor2’de belirttiğimiz renklerle değiştiriyor.

DevExpress GridView’da İstenilen Alanı Şifre Karakteriyle Maskelemek (Password Mask)

Bu işlemi gerçekleştirebilmek için şifre karakterini atayacağımız alanın ColumnEdit alanına TextEdit ekliyoruz (GridView’da sağ tıklayın \ Run Designer \ Columns \ Alan Adı \ Column Edit \ New \ TextEdit). Eklediğimiz TextEdit’in adı repositoryItemTextEdit1olarak atanacaktır. Ekleme işlemini gerçekleştirdikten sonra hemen repositoryItemTextEdit1’in altından PasswordChar değerine istediğimiz karakteri atayabiliriz.

DevExpress XtraGrid’i Yazdırma

using DevExpress.XtraPrinting;
using DevExpress.XtraGrid;

Alanlarını isim uzayımıza (namespace) ekliyoruz.

Yazdır isimli bir Button ekleyip, Click olayına aşağıdaki kodları yazarak yazdırma işlemini gerçekleştirebiliriz:

PrintableComponentLink link = new PrintableComponentLink(new PrintingSystem());
link.Component = grid; //yazdıracağımız grid’i gösteriyoruz.
link.Landscape = true; //kenarlıkların, boşlukların görüntülenmesini sağlıyoruz.
link.ShowPreview(); //yazdırılacak gridi ekranda gösteriyoruz

%d blogcu bunu beğendi: