İpinUcu ~ 94 – WPF DevExpress GridControl’ü Excel’e Aktarma

WPF DevExpress GridControl’ü Excel’e Aktarma, aynı PivotGridControl’de olduğu gibi fazlasıyla basit. Aradaki tek fark, GridControl’ü değil, aslında View’ı yazdırıyor olmamız. Bakalım:

Normalde GridControl.ExportToXlsx(“c:\\tablo.xlsx”); diyerek kaydediyor olmamız gerekirdi. Ama DevExpress’in geliştiricileri bu yöntemi View için yazmışlar, yaani:

tableView1.ExportToXlsx(“c:\\grid.xlsx”);

Arka tarafta bu kodu yazdığımızda istediğimizi elde etmiş oluyoruz. Ayrıca DevExpress’in XLSX aktarma seçenekleri de mevcut:

 XlsxExportOptions xlsxopt = new XlsxExportOptions();
      xlsxopt.SheetName = "Mehmet KAPLAN";
      xlsxopt.ShowGridLines = true;
 tableView1.ExportToXlsx("c:\\grid.xlsx",xlsxopt);

Gibi bir eklemeyle de değişiklikler yapabiliriz.

Peki bunun dışında hangi türlere aktarabiliyoruz? csc, html, mht, xls, xlsx, pdf, text, image, rtf türlerinin hepsine aktarabiliyoruz.

Haydi kolay gelsin.

DevExpress WPF GridControl Data Binding

DevExpress WPF GridControl Data Binding’i klasik kapalı veri tabanı bağlama yönteminden yapmak gayet basit:

C#:

SqlConnection _conn = new SqlConnection(“Data Source=MehmetKAPLAN;Initial Catalog=biTakip;User ID=sa;Password=”);

SqlDataAdapter _da = new SqlDataAdapter(“select * from tblHaberler”,_conn);

DataTable _dt = new DataTable();

_da.Fill(_dt);

gridControl1.DataSource = _dt;

WPF:

<dxg:GridControl HorizontalAlignment=”Left” Margin=”78,96,0,0″ Name=”gridControl1″

VerticalAlignment=”Top” Height=”223″ Width=”386″ AutoPopulateColumns=”True” />

Burada dikkat etmemiz gereken nokta, AutoPopulateColumns özelliğinin true olması. Eğer false olursa, alan adlarını elle eklemek gerekecektir.

Diğer veri bağlama yöntemlerinden biri de list türünde bir listeyi DataGrid’e bağlamak. Bunun için aşağıdaki DevExpress blogundan yararlanabilirsiniz:

Getting started with the DevExpress Grid Control for WPF – data binding 1

Eğer isterseniz WPF DataGrid demolarına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz (İnternet Explorer ile açınız):

http://demos.devexpress.com/DXGridDemos/

Haydi kolay gelsin.

%d blogcu bunu beğendi: