DevExpress WinForms TileControl Örneği!

DevExpress WinForms TileControl’ün ne olduğuna ve nasıl kullanılabileceğine dair zaten bir yazı yazmıştım: https://mehmetkaplan.wordpress.com/2011/12/10/devexpress-dxv2-winforms-tilecontrol/

Bunun üzerine bugün DevExpress bloglarında gezerken Mehul Harry’nin TileControl’ün kullanımına dair güzel bir örneğiyle karşılaştım. Yararlı olacağı kanaatindeyim, ufkunuz açılsın:

http://community.devexpress.com/blogs/aspnet/archive/2011/12/15/download-my-touch-based-winforms-tiles-powerpoint-app.aspx

DevExpress DXv2 WinForms TileControl Kullanımı

DevExpress DXv2’nin WinForms’u için gelen yeniliklerin içinde en dikkat çekeni hiç şüphesiz TileControl’dür. Windows 8’le beraber hayatımıza giren bu nesnenin derinliklerine girelim!

Not: DevExpress WinForms TileControl v11.2 sürümüyle beraber yayınlanmıştır. v11.1’de bulamazsınız.

Formumuza TileControl’e nesnemizi atıyoruz ve başlıyoruz:

Attığımız nesne tam ekran çalışsın diye sağ tıklayaraktan Dock in Parent Container diyoruz ve Properties’e gidip BackGround’ı RoyalBlue yapıyoruz. Daha sonra TileControl üzerinde Sağ tıklayarak Add Group diyoruz. Grubu oluşturduktan sonra grup üzerinde sağ tıklayarak Add Item diyoruz. Eklediğimiz eleman tileItem1 olarak gelecektir. Burada bu elemanla ilgili bilmemiz gerekenler şöyle:

AllowHtmlText, Item’ın Text özelliğinde HTML’i kullanıp kullanmayacağına karar veriyor. Bu varsayılan olarak Default’tur ve bu da gerekirse kullan demektir. Yani Text’in değerine gidip </br> yapabilirsiniz.

Burada Image özelliği en can alıcı özellik. Görsellik gereği TileItem’lara resim eklemek estetik açıdan önemli. Elbette Image’i ekledikten sonra Text ile Image üst üste binebilir ya da çirkin durabilir. Bunun için TextAlignment, ImageToTextAlignment özelliklerine dikkat ediniz.

Gruba bir kez dağa sağ tıklayıp Add Item dedikten sonra, üçüncü elemanımız için Add Large Item diyoruz. İsterseniz var olan bir elemanın IsLarge özelliğini True yaparak da onu büyük elemana çevirebilirsiniz.

TileControl’ümüze sağ tıklayıp tekrar bir grup oluşturuyoruz ve öğrendiklerimiz ışığında elemanlarımızı ekliyoruz.

Buraya kadar basit düzeyde görselliği hazırladık, şimdiye biraz daha ayrıntıya inelim.

TileControl’ün ItemAppaerance bölümünden BackColor’u Green yapıyoruz. Font Name’i Shruti olarak ayarlıyoruz. İsterseniz GradientMode’u da hoşunuza gidecek şekilde değiştirebilirsiniz. Eğer bir Item için metinsel değeri çok kullanacaksanız, TextOptions kısmından Trim, Wrap özelliklerini kullanabilirsiniz.

Gelelim bir nesne için koleksiyon oluşturmaya! Windows 8’i kullananlar hava durumunu gösteren nesnenin animasyonlu bir şekilde hava durumunu değiştirdiğini görmüşlerdir. Aynı işlemi DevExpress’in TileControl’üyle biz de yapabiliyoruz.

Bir TileItem’ın üzerinde sağ tıklayarak Edit Frame Collection diyoruz. Açılan pencereden üç-dört tane yeni Item ekliyoruz ve Text özelliklerine değerler giriyoruz. Eğer UseBackGroundImage özelliğini True olarak bırakırsanız, Frame Collection’ın çalışacağı Tile elemanının arka planı neyse, aşağı doğru akan elemanlarınki de o olur.

Tüm bunları yaptıktan sonra programı çalıştırdığımızda Windows 8’deki gibi bir Tile nesnesiyle karşılaşırız. Frame Collection’ı oluşturduğumuz tile nesnesinin de aşağı doğru kaydığını görürüz. Eğer akışın hızlı olduğunu düşünüyorsanız, o nesnenin FrameAnimationInterval değerini değiştirebilirsiniz. (1 saniye 1000 intervaldir)

Eğer Windows 8’deki gibi ileri \ geri düğmeleriyle ilerleme işlemleri yapmak isterseniz Select, SelectItem ve SelectNextControl özelliklerini inceleyiniz.

Tüm bunların yanında DevExpress’in konuyla ilgili şu anki tek kaynağını olan görsel dersi inceleyebilirsiniz:

http://www.youtube.com/watch?v=_SsRalcL_58

%d blogcu bunu beğendi: