ASP.NET DevExpress RadioButtonList Kullanımı

DXv2 ile beraber kullanıma sunulan yeni ASP.NET nesnelerinden biri de RadioButtonList. Kullanımı oldukça basit.:

<dx:ASPxRadioButtonList ID=”ASPxRadioButtonList1″ runat=”server” ValueField=”ID”
TextField=”Durum_Adi” RepeatColumns=”1″ RepeatLayout=”Table”  DataSourceID=”SqlDataSource1″ SelectedIndex=”2″ />

Burada özellikleri kısaca tanımlayalım:

ValueField, ekranda seçilen değerin veri tabanındaki ID karşılığı.

TextField, ekranda RadioButton olarak gösterilecek olan elemanın kendisi. Yani ekranda sunmak istediğiniz eleman.

RepeatColumns, aynı satırda kaç tane tekrar yapmak istediğinizi ayarladığınız özellik.

DataSourceID,Veri tabanı cümleciği (Connection string)

SelectedIndex,  varsayılan olarak eleman seçtirmek için kullanılan özellik.

Bunun dışında RepeatLayout özelliği ile (alabileceği değerler Table ve Flow) yerleşim özelliğini belirleyebilirsiniz.

İsterseniz özel olarak resim gösterebilirsiniz. Bunun için yeni bir Item ekleyip, ImageUrl belirlemelisiniz. Eğer veri tabanından alacak şekilde resimli olarak görüntülemek isterseniz ASP.NET DevExpress List Editors \ Custom Images kullanmalısınız. Demo bağlantısı: http://demos.devexpress.com/ASPxEditorsDemos/ListEditors/CustomImages.aspx

Konuyla ilgili DevExpress kaynakları: http://documentation.devexpress.com/#AspNet/CustomDocument10778

http://demos.devexpress.com/ASPxEditorsDemos/ListEditors/RadioButtonList.aspx

Haydi kolay gelsin.

DevExpress v2011 vol 2.6 Yayınlandı!

DevExpress DXv2’yi yeni duyurmasına karşın Silverlight 5 ile ilgili güncellemelerin bulunduğu vol 2.6’yı abonelerinin kullanımına sundu. https://www.devexpress.com/ClientCenter/Downloads/#DownloadManager adresinden erişebilirsiniz.

Değişikliklere göz atmak için: http://www.devexpress.com/Support/WhatsNew/DXperience/files/11.2.6.bc.xml

http://www.devexpress.com/Support/WhatsNew/DXperience/files/11.2.6.ki.xml

Hatırlatma: Eğer vol 2.5 varsa önce onu kaldırıp daha sonra 2.6’yı yükleyiniz.

Haydi kolay gelsin.

DevExpress WinForms SplashScreenManager’ın Kullanımı!

Eveet! Daha önce Silverlight ve WPF’te nasıl kullanılacağına dair yazılar yazdığım, kısaca ‘yükleniyor ekranı’ olarak bildiğimiz SplashScreen sonunda WinForms için DXv2 ile beraber geldi!

Silverlight DXSplashScreen

WPF DxSplashScreen

Formumuzu oluşturuyor ve Toolbox’tan SplashScreenManager’ımızı forma sürüklüyoruz.  Bununla beraber XtraEditors, Utils, Printing ve Data kütüphaneleri tasarımıza eklenmiş oluyor.

SplashScreenManager’ın Tasks’ına gelip ‘Add Splash Screen’ diyoruz. Böylelikle hiçbir kod yazmaya gerek kalmaksızın bize yeni bir form yaratıyor. Yine SplashScreenManager’daki Active Splash Form otomatik olarak yeni yaratılan Splash formu seçiyor. -Eğer burada birden fazla form varsa ve değiştirmek isterseniz Active Splash Form özelliğini kullanmalısınız-

Evet, yükleniyor ekranımızı oluşturduk. Peki bu nerede, nasıl çalışacak? SplashScreen, aktif olduğu her yerde, .exe’nin çalıştığı ve kullanıcının beklemesi gerektiği anda ekrana gelecek. Hemen deneyip göreyim, uygulamaya geçmeden anlayayım derseniz, Form’un Load’ına Thread.Sleep(3000); yazarak üç saniye kadar bu yükleme ekranının gelmesini sağlayabilirsiniz.

Bunun yanında, bir pencereden ziyade küçük bir “lütfen bekleyiniz” uyarısı çıkarmak istiyorsanız; Task’tan Add Wait Form’a gelip yeni bir form oluşturabilirsiniz. Bu bekleyiniz formu, uygulamanın çalışıp çalışmadığı bir yana, isteğe bağlı olarak ekrana gelir ve ekrandan gider. Yani herhangi bir Form gibi Show ve Close yöntemleriyle yönetilir. Örneğin bir düğmenin tıklanma olayı için:

SplashScreenManager.ShowForm(typeof(WaitForm1)); //ekranda göstermek için

SplashScreenManager.CloseForm(); //kapatmak için

Elbette bunu kullanabilmeniz için using DevExpress.XtraSplashScreen; eklemesini yapmanız gerekecektir.

Tüm bunların dışında Screen ya da Wait Form değil de yalnızca bir resim göstermek isterseniz, SplashScreenManager’in ShowImage() yöntemini kullanabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken ShowImage yöntemine Image türünden bir nesneyi parametre olarak göndermek.

Eğer kod tarafında müdahale etmek isterseniz, DevEpress’in konuyla ilgili yazısı: How to: Dynamically Update Custom Controls Added to Splash Forms 

Peki DevExpress’in varsayılan görsel tasarımını beğenmezseniz ne yapabilirsiniz? Solution Explorer’da söz konusu Form’a giderek istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Ve eğeer, SplashScreen’deki Progress’i kendiniz yönetmek isterseniz, aşağıdaki kodu inceleyebilirsiniz:

for (int i = 1; i <= 100; i++) {
SplashScreenManager.Default.SendCommand(SplashScreen1.SplashScreenCommand.SetProgress, i);
Thread.Sleep(25);
}

SendCommand örneği.

DevExpress’in konuyla ilgili haber ve görsel dersi için: http://www.devexpress.com/Subscriptions/DXperience/DXv2/index.xml?page=45

Hatırlatma: SplashScreen Form sınıfından değil, SplashScreen sınıfından türetilmiştir. WaitForm da WainForm sınıfından türetilmiştir. Bu sebeplerden DevExpress.SplashScreen ve DevExpress.WaitForm kütüphaneleri kullanılır.

Haydi kolay gelsin.

DevExpress DXv2 ASP.NET Yenilikleri

DevExpress DXv2’nin ASP.NET Yenilikleri:

iOS ve Android için birçok nesneye özel dokunmatik desteği…

ASP.NET MVC için Pivot Grid, Track Bar, Check Box List, GridView, Upload Control, Takvim…

Gauge için başarım iyileştirmeleri, yeni gauge modelleri…

Scheduler için saat hücrelerinin otomatik genişlik ayarının yapılması yeniliği…

Pivot Table için hiyerarşik, gruplanabilir süzme özelliği, süzme yenilikleri…

ASP.NET HTML Editör için klavye özelleştirmeleri, context menü yenilikleri…

ASP.NET Upload ve File Manager için çoklu dosya seçim desteği…

Chart’taki eksen çözünürlük sorunun çözümü

Yeni Theme Builder…

Yeni demo uygulamalar…

DevExpress DXv2 WinForms Image Slider Kullanımı

DevExpress DXv2 WinForms Image Slider Kullanımı için http://documentation.devexpress.com/#WindowsForms/clsDevExpressXtraEditorsControlsImageSlidertopic belgesinden yardım alabilirsiniz.

Buradaki anlatım dışında ne yazık ki DevExpress’ın bu nesnesiyle ilgili kaynak bulunmuyor. Bu nesneyi Visual Studio 2010’un ToolBox’ında da ne yazık ki göremiyorsunuz. Kod tarafında bu şekilde bir ekleme yaparak ancak run time olarak ekleyebiliyorsunuz.

Elbette burada ben devreye giriyorum ve işin püf noktasını söylüyorum:

Form’unuzun Designer.cs kısmına gelip, #region Windows Form Designer generated code bölümünü açın. Oraya DevExpress’in sayfasındaki eklemeyi yapın. Bu eklemeyi yaptıktan sonra isim alanı bulamadığı için hata alacağından, aşağıdaki eklemeleri yapın:

using DevExpress.XtraEditors.Controls;
using System.Drawing;

Tüm bunları yaptıktan sonra Form’unuzun arayüzüne geldiğinizde ImageSlider sizi bekliyor olacak. =]

Peki daha daha neler var? Bunların dışında eğer resimlerinizi arayüzden eklemek isterseniz Images özelliğini kullanıyorsunuz. Eğer resim geçişlerinin  hızı hoşunuza gitmezse Ticks özelliğini kullanıyorsunuz. Eğer varsayılan, yani geçerli resmi görmek ya da değiştirmek isterseniz CurrentImage özelliğini kullanıyorsunuz. Eğer bu slayt nesnesini kullanıcıların özelleştirebileceği türden bir uygulamada kullanır ve resimleri kullanıcıya ekletmek isterseniz, ToolTip’e girilecek değerin HTML destekleyip desteklemeyeceğine AllowHtmlTextInToolTip özelliğiyle karar verebiliyorsunuz.

Haydi kolay gelsin.

DevExpress DXv2 WinForms Yenilikleri

DevExpress DXv2 sürümüyle beraber WinForms için gelen yenilikleri yüzeysel olarak inceleyelim:

WinForms TileControl

Grid, TreeList, Pivot, Chart, Docking, Rich Text ve Image Slider için dokunmatik desteği

XtraReport için tema desteği, QrCode desteği…

Chart için çoklu dokunma desteği, çözünürlük sorun çözümü (eksen için)…

Grid için dokunmatik desteği, yatay ve dikey split özelliği

Gauge için başarım (performans) iyileştirmesi, yeni modeller, api desteği, yeni animasyonlar…

Dock Window, Ribbon ve ToolBar kütüphaneleri için belge seçici, aero desteği, context menü özelliği…

Pivot için XMLA desteği, alan yönetimi yenilikleri…

Scheduler için Gantt desteği, genişlik için otomatik çözünürlük desteği…

Yeni Image Slider nesnesi, PictureEdit için zoom desteği, yükleniyor ekranı…

TreeList için süzme yenilikleri…

Yeni SplashScreen Manager…

Grid, ListBox ve XtraEditors için HTML desteği…

Metro Inspired teması…

DevExpress DXv2 WinForms TileControl Kullanımı

DevExpress DXv2’nin WinForms’u için gelen yeniliklerin içinde en dikkat çekeni hiç şüphesiz TileControl’dür. Windows 8’le beraber hayatımıza giren bu nesnenin derinliklerine girelim!

Not: DevExpress WinForms TileControl v11.2 sürümüyle beraber yayınlanmıştır. v11.1’de bulamazsınız.

Formumuza TileControl’e nesnemizi atıyoruz ve başlıyoruz:

Attığımız nesne tam ekran çalışsın diye sağ tıklayaraktan Dock in Parent Container diyoruz ve Properties’e gidip BackGround’ı RoyalBlue yapıyoruz. Daha sonra TileControl üzerinde Sağ tıklayarak Add Group diyoruz. Grubu oluşturduktan sonra grup üzerinde sağ tıklayarak Add Item diyoruz. Eklediğimiz eleman tileItem1 olarak gelecektir. Burada bu elemanla ilgili bilmemiz gerekenler şöyle:

AllowHtmlText, Item’ın Text özelliğinde HTML’i kullanıp kullanmayacağına karar veriyor. Bu varsayılan olarak Default’tur ve bu da gerekirse kullan demektir. Yani Text’in değerine gidip </br> yapabilirsiniz.

Burada Image özelliği en can alıcı özellik. Görsellik gereği TileItem’lara resim eklemek estetik açıdan önemli. Elbette Image’i ekledikten sonra Text ile Image üst üste binebilir ya da çirkin durabilir. Bunun için TextAlignment, ImageToTextAlignment özelliklerine dikkat ediniz.

Gruba bir kez dağa sağ tıklayıp Add Item dedikten sonra, üçüncü elemanımız için Add Large Item diyoruz. İsterseniz var olan bir elemanın IsLarge özelliğini True yaparak da onu büyük elemana çevirebilirsiniz.

TileControl’ümüze sağ tıklayıp tekrar bir grup oluşturuyoruz ve öğrendiklerimiz ışığında elemanlarımızı ekliyoruz.

Buraya kadar basit düzeyde görselliği hazırladık, şimdiye biraz daha ayrıntıya inelim.

TileControl’ün ItemAppaerance bölümünden BackColor’u Green yapıyoruz. Font Name’i Shruti olarak ayarlıyoruz. İsterseniz GradientMode’u da hoşunuza gidecek şekilde değiştirebilirsiniz. Eğer bir Item için metinsel değeri çok kullanacaksanız, TextOptions kısmından Trim, Wrap özelliklerini kullanabilirsiniz.

Gelelim bir nesne için koleksiyon oluşturmaya! Windows 8’i kullananlar hava durumunu gösteren nesnenin animasyonlu bir şekilde hava durumunu değiştirdiğini görmüşlerdir. Aynı işlemi DevExpress’in TileControl’üyle biz de yapabiliyoruz.

Bir TileItem’ın üzerinde sağ tıklayarak Edit Frame Collection diyoruz. Açılan pencereden üç-dört tane yeni Item ekliyoruz ve Text özelliklerine değerler giriyoruz. Eğer UseBackGroundImage özelliğini True olarak bırakırsanız, Frame Collection’ın çalışacağı Tile elemanının arka planı neyse, aşağı doğru akan elemanlarınki de o olur.

Tüm bunları yaptıktan sonra programı çalıştırdığımızda Windows 8’deki gibi bir Tile nesnesiyle karşılaşırız. Frame Collection’ı oluşturduğumuz tile nesnesinin de aşağı doğru kaydığını görürüz. Eğer akışın hızlı olduğunu düşünüyorsanız, o nesnenin FrameAnimationInterval değerini değiştirebilirsiniz. (1 saniye 1000 intervaldir)

Eğer Windows 8’deki gibi ileri \ geri düğmeleriyle ilerleme işlemleri yapmak isterseniz Select, SelectItem ve SelectNextControl özelliklerini inceleyiniz.

Tüm bunların yanında DevExpress’in konuyla ilgili şu anki tek kaynağını olan görsel dersi inceleyebilirsiniz:

http://www.youtube.com/watch?v=_SsRalcL_58

DevExpress DXv2 WPF Yenilikleri

DevExpress DXv2 Yeniliklerinin tamamına bu adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.devexpress.com/Subscriptions/DXperience/DXv2/

Ben bu yazımda sadece WPF yeniliklerine ayrıntıya girmeden değineceğim:

Tile Layout, daha doğrusu Tile nesnesi

Dokunmatik destekleyen nesneler: Data Grid, TreeList, Chart, Gauge, Pivot Grid, Docking nesneleri, Rich Text

WPF Belge Görüntüleyici

DXGrid için özet alan, MVVM desteği…

TreeList için çoklu seçim ve pano desteği, Hiyerarşi taslağı…

DXChart için yeni grafikler, logaritmik ölçeklendirme, koordinasyon çizelgesi

Gauge nesnesi için yeni modellemeler, özelleştirilebilir derecelendirme, dijital modeller…

WPF Bar için MVVM desteği…

WPF Ribbon için özelleştirme desteği, MVVM desteği, Export & Import desteği…

WPF Scheduling için özelleştirilebilir randevu-hatırlatma penceresi

WPF PivotGrid için XMLA desteği, süzme nesnesi, alan özelleştirme yeniliği…

WPF Dx Docking için MVVM desteği…

WPF Dx Layout nesnesi için layout sihirbazı

WPF için yeni nesneler:  Search LookUp Edit, ComboboxEdit, LookUpEdit ve ListBoxEdit için süzme, sıralama ve gruplama desteği

WPF DevExpress nesneleri için yeni temalar…

Haydi kolay gelsin.

DevExpress DXv2 Silverlight Scheduler Nesnesi

DevExpress DXv2 Silverlight Scheduler Nesnesi v2011 v2’yle beraber yayınlandı. Buna göre artık Silverlight için de güçlü mü güçlü bir hatırlatıcımız, zamanlayıcımız bulunuyor. Buyurun:

http://www.devexpress.com/Subscriptions/DXperience/DXv2/index.xml?page=27

http://www.youtube.com/embed/uAmbJIUTTSQ

DevExpress DXv2 Silverlight Map Control

Devexpress v2011 v2 ile beraber Silverlight’a DevExpress’in harita nesnesi girmiş bulunuyor. Hayırlı olsun 🙂

http://www.devexpress.com/Subscriptions/DXperience/DXv2/index.xml?page=24

http://www.youtube.com/embed/zsdwEVBbHg0

%d blogcu bunu beğendi: