DevExpress WPF GridControl Data Binding

DevExpress WPF GridControl Data Binding’i klasik kapalı veri tabanı bağlama yönteminden yapmak gayet basit:

C#:

SqlConnection _conn = new SqlConnection(“Data Source=MehmetKAPLAN;Initial Catalog=biTakip;User ID=sa;Password=”);

SqlDataAdapter _da = new SqlDataAdapter(“select * from tblHaberler”,_conn);

DataTable _dt = new DataTable();

_da.Fill(_dt);

gridControl1.DataSource = _dt;

WPF:

<dxg:GridControl HorizontalAlignment=”Left” Margin=”78,96,0,0″ Name=”gridControl1″

VerticalAlignment=”Top” Height=”223″ Width=”386″ AutoPopulateColumns=”True” />

Burada dikkat etmemiz gereken nokta, AutoPopulateColumns özelliğinin true olması. Eğer false olursa, alan adlarını elle eklemek gerekecektir.

Diğer veri bağlama yöntemlerinden biri de list türünde bir listeyi DataGrid’e bağlamak. Bunun için aşağıdaki DevExpress blogundan yararlanabilirsiniz:

Getting started with the DevExpress Grid Control for WPF – data binding 1

Eğer isterseniz WPF DataGrid demolarına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz (İnternet Explorer ile açınız):

http://demos.devexpress.com/DXGridDemos/

Haydi kolay gelsin.

%d blogcu bunu beğendi: