DevExpress XtraGrid’te (C# GridView) Satırdaki Yazıları Kalınlaştırmak ve Fontunu Değiştirmek (Row \ Font \ Bold)

DevExpress XtraGrid’te (C# GridView) Satırdaki Yazıları Kalınlaştırmak (Row \ Font \ Bold) için GridView’in Row_Style olayına şu kodları yazıyoruz:

GridView View = sender as GridView;
if (e.RowHandle >= 0)
{
string okunma = View.GetRowCellDisplayText(e.RowHandle , View.Columns[“Istek_Okundu”]);
if (okunma == “Okunmadı”)
{

e.Appearance.Font = new Font(e.Appearance.GetFont() ,
FontStyle.Bold);

}
}

Istek_Okundu alanı Okunmadı olarak kalın olarak yazılacaktır. Eğer font tipini değiştirmek istersek e.Appearance.GetFont() yerine istediğimiz fontu yazabiliriz.

DevExpress XtraGrid’te (C# GridView) Satır Genişliğini Ayarlamak (Row Width)

DevExpress XtraGrid’te (C# GridView) Satır Genişliğini Ayarlamak (Row Height) için “Açıklama” ya da benzeri en geniş olacak alanınızın ColumnEdit’ine bir MemoEdit ekliyoruz:

Bu işlemi gerçekleştirebilmek için alanın ColumnEdit alanına MemoEdit ekliyoruz (GridView’da sağ tıklayın \ Run Designer \ Columns \ Alan Adı \ Column Edit \ New \ MemoEdit).

MemoEdit’in LineCount’una yazacağımız sayı kadar satır genişletir. O yüzden genişliği burada belirtiyoruz. Yazıların otomatik olarak aşağıya doğru kayması için Wrap özelliğimizi etkinleştiriyoruz. Bunun için: (GridView’da sağ tıklayın \ Run Designer \ Columns \ Alan Adı \AppearanceCell \  TextOptions \ WordWrap = Wrap). şeklinde ayarlıyoruz. Yüksekliğini de (Width) belirtip yüksekliğini sabit hale getiriyoruz. Bunun için:  (GridView’da sağ tıklayın \ Run Designer \ Columns \ Alan Adı \ OptionsColumn \ FixedWidth=true) şeklinde ayarlıyoruz. Daha sonra GridView’in OptionsView ayarlarına giriyoruz RowAutoWidth özelliğini true yapıyoruz ve işlem tamam.

DevExpress (C#) GridView’da Satırın Yazı Rengini Değiştirmek (row color change)

DevExpress C# GridView Yazı Rengini Değiştirmek (color change) için GridView’in RowStyle olayını kullanmamız gerekiyor. Örnekk ullanım aşağıdaki gibidir:

private void gridvIstekler_RowStyle(object sender ,

DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.RowStyleEventArgs e)
{
GridView View = sender as GridView;
if (e.RowHandle >= 0)
{
string okunma = View.GetRowCellDisplayText(e.RowHandle , View.Columns[“Istek_Okundu”]);
if (okunma == “Okunmadı”)
{
e.Appearance.BackColor = Color.DeepSkyBlue;
e.Appearance.BackColor2 = Color.White;
}
}
}

İstek_Okundu alanı eğer “Okunmadı”ysa rengini BackColor ve BackColor2’de belirttiğimiz renklerle değiştiriyor.

DevExpress GridView’da İstenilen Alanı Şifre Karakteriyle Maskelemek (Password Mask)

Bu işlemi gerçekleştirebilmek için şifre karakterini atayacağımız alanın ColumnEdit alanına TextEdit ekliyoruz (GridView’da sağ tıklayın \ Run Designer \ Columns \ Alan Adı \ Column Edit \ New \ TextEdit). Eklediğimiz TextEdit’in adı repositoryItemTextEdit1olarak atanacaktır. Ekleme işlemini gerçekleştirdikten sonra hemen repositoryItemTextEdit1’in altından PasswordChar değerine istediğimiz karakteri atayabiliriz.

DevExpress AlertControl’ün Kullanımı

Öncelikle AlertControl’ün ne olduğuna bakalım:

Uyarı ya da bilgilendirme amaçlı kullanılan bu kontrolü her forma eklemek yerine bir sınıf oluşturalım ve istediğimiz Form’dan çağıralım:

class cs_AlertControl
{
public static void alertcalistir(Form frm , string baslik, string uyari)

{
DevExpress.XtraBars.Alerter.AlertControl _Alert = new DevExpress.XtraBars.Alerter.AlertControl();
_Alert.Show(frm , baslik , uyari);
}

}

alertcalistir isimli bu metodumuz, alert penceresinin gösterileceği formu, gösterilecek başlığı ve uyarı iletisini parametre olarak istiyor.

_Alert.Show(frm,baslik,uyari);  olarak yazılan kod parçacığıysa gelen paremetreleri gösterilecek pencereye gönderiyor ve bingo! 🙂 Penceremiz sağ alt köşede görünüyor.

Hatta istediğimiz bir temayı belirleye de biliriz, bunun için:

_Alert.LookAndFeel.UseDefaultLookAndFeel = false;
_Alert.LookAndFeel.SkinName = “Blue”;

Kod parçalarını kullanabiliriz. Diğer SkinName’ler için DevExpress’in sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Şimdi de penceremizi göstermek için metodu çağıralım:

cs_AlertControl.alertcalistir(this , “Bilgi” , “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşaa!”);

Sonuç aşağıdaki gibidir:

Ayrıntılı bilgi için DevExpress’in web sitesindeki video izlenebilir: AlertControlCreateDisplay.movie

DevExpress XtraGrid’i Yazdırma

using DevExpress.XtraPrinting;
using DevExpress.XtraGrid;

Alanlarını isim uzayımıza (namespace) ekliyoruz.

Yazdır isimli bir Button ekleyip, Click olayına aşağıdaki kodları yazarak yazdırma işlemini gerçekleştirebiliriz:

PrintableComponentLink link = new PrintableComponentLink(new PrintingSystem());
link.Component = grid; //yazdıracağımız grid’i gösteriyoruz.
link.Landscape = true; //kenarlıkların, boşlukların görüntülenmesini sağlıyoruz.
link.ShowPreview(); //yazdırılacak gridi ekranda gösteriyoruz

Textbox'a Harf Yazılmasını Engellemek (isLetter)

Textbox’ın KeyPress olayına şu kodları yazmanız yeterli olacaktır:

e.Handled = Char.IsLetter(e.KeyChar);

Aynı şekilde IsNumber, IsSymbol, IsUpper, IsLower gibi özellkleri de kullanabilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: