ASP.NET Animasyonlu Pop-up Örneği

Google’dan söz konusu konuyla ilgili olarak sürekli arama yapıldığını görünce ben de merak edip araştırayım dedim ve güzel bir örnek buldum. Aşağıda popup nesnesinin boyut, renk, yerleşim özellikleri baz alınarak yapılmış basit ve iştah açıcı bir örneği var.

http://www.asp.net/ajaxlibrary/AjaxControlToolkitSampleSite/Animation/Animation.aspx

DevExpress ASPxPopupControl’ü Ekranın Ortasında Göstermek (Center Screen)

DevExpress ASPxPopupControl’ü Ekranın Ortasında Göstermek (Center Screen) için PopupHorizontalAlign ve  PopupVerticalAlign özelliklerinin değerini “WindowCenter” olarak ayarlamanız yeterli olacaktır. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir:

<dxpc:ASPxPopupControl ID=”popupUyari” runat=”server” AllowDragging=”True”

Width=”264px” PopupHorizontalAlign=”WindowCenter” PopupVerticalAlign=”WindowCenter”>

</dxpc:ASPxPopupControl>

DevExpress ASPxPopupControl'ü Göstermek (Show ASPxPopupControl)

DevExpress’in ASPxPopupControl nesnesini toolbox’tan ekleyin ve çağıracağınız olayın altına aşağıdaki kodları yazın.

ASPxPopupControl1.Left = 500;
ASPxPopupControl1.Top = 500;
ASPxPopupControl1.ShowOnPageLoad = true;

Eğer bu nesnenin sizin isteğiniz dışında kapatılmasını istemiyorsanız ShowCloseButton özelliğini false yapın. Eğer bu pencere açıldığında başka işlem yapmasını istemiyorsanız Modal özelliğini true yapın.

Daha ayrıntılı bilgi: DevExpress ASPxPopupControl’ü Göstermek (Show ASPxPopupControl)

%d blogcu bunu beğendi: