DevExpress ASPXGridView Satır Güncelleme İşlemleri ve RowUpdating Olayı

DevExpress ASPXGridView Satır Güncelleme İşlemleri ve RowUpdating Olayıyla ilgili olarak kısa ve işe yarar bir yazı yazmayı düşündüm. ASPXGridView’i kullandık, veri bağlama işlemlerini yaptık, enable editing özelliğini açtık ve güncelleme işlemi yapacağız. Ama istiyoruz ki güncelleme işlemi sırasında girilen değerleri kontrol edelim ya da değere göre başka bir olayı tetikleyelim. Elbette bunu SQL tarafında trigger ile de yapabiliriz ama istersek C# tarafında da kolayca yapabiliriz. Örneğe bakalım:

 protected void gridIstekler_RowUpdating(object sender, DevExpress.Web.Data.ASPxDataUpdatingEventArgs e)
    {
        if (e.OldValues["istekAciklama"] != e.NewValues["istekAciklama"])
    //kodlar...}

Burada yaptığımız iş, gridIstekler adlı gridde güncelleme işlemi yapıldığında eğer istekAciklama alanının eski değeri yeni değerinden farklıysa şeklinde. Yani istekAciklama alanına yeni girilen değer, eski değerden farklıysa trye dönecek. Burada OldValues[] yerine index değeri de girebilirsiniz ama ben bunu önermiyorum. Çünkü index değeri griddeki alan sıralamasına göre oluyor ve bu değiştiğinde arka tarafta da indexi değiştirmek gerekiyor.

Haydi kolay gelsin.

DevExpress ASPxGridView'da Sil Butonuna Basıldığında MessageBox Göstermek – Onay Alınmasını Sağlamak (ConfirmDelete Button)

ASPxGridView’da Delete butonuna basıldığında bir onay penceresinin açılması ve onay alındıktan sonra silme işlemini gerçekleştirmek için:

ASPxGridView’ın SettingsBehavior’un altındaki ConfirmDelete özelliğini True yapın. Ekranda çıkacak metin İngilizce olduğundan değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için de SettingText’in altındaki ConfirmDelete özelliğini kullanabilirsiniz.

DevExpress GridView ve ASPxGridView'da İstenilen Alanı Gruplamak

Columns’taki alan adının GroupIndex’ini 0 (sıfır) yaparsak o alana göre gruplandırma yapar. İkincil ya da üçüncül gruplamalar için 1-2 diye devam edebilirsiniz.

ASPxGridView'ı Yazdırma (Print ASPxGridView)

Bir ASPxGridViewExporter nesnesi ekleyin ve GridViewID’sini yazdırmak istediğiniz GridView’ın ID’si ile değiştirin ve Yazdır isimli düğmenize aşağıdaki kodları yazın.

DevExpress.Web.ASPxGridView.Export.Helper.GridViewLink link = new DevExpress.Web.ASPxGridView.Export.Helper.

GridViewLink(ASPxGridViewExporter1);

DevExpress.XtraPrinting.PrintingSystem ps = link.CreatePS();
ps.Print();

ASPxGridView'daki Verileri Excel'e ve PDF'e Aktarma (GridView To PDF – Excel)

Bir adet AspxGridView, bir adet ASPxGridViewExporter nesnesi oluşturuyoruz.

ASPxGridViewExporter nesnesinin GridViewID’sini aktarmak istediğimiz GridView’ın ID’si olarak seçiyoruz. (Properites’da) Eğer AJAX kullanacaksanız ASPxGridViewExporter nesnesini UpdatePanel’in dışında tutmanız gerecektir.

PDF’e Aktar ve EXCEL’E Aktar isminde iki buton oluşturup click olaylarına pdf için:

ASPxGridViewExporter1.WritePdfToResponse();

Excel için:

ASPxGridViewExporter1.WriteXlsToResponse();

Butonların  UseSubmitBehavior özelliğini false yapıyoruz ve tamamdıır.

Daha fazla ayrıntı: http://demos.devexpress.com/ASPxGridViewDemos/Exporting/Exporting.aspx

%d blogcu bunu beğendi: