DevExpress ASPXGridView Satır Güncelleme İşlemleri ve RowUpdating Olayı

DevExpress ASPXGridView Satır Güncelleme İşlemleri ve RowUpdating Olayıyla ilgili olarak kısa ve işe yarar bir yazı yazmayı düşündüm. ASPXGridView’i kullandık, veri bağlama işlemlerini yaptık, enable editing özelliğini açtık ve güncelleme işlemi yapacağız. Ama istiyoruz ki güncelleme işlemi sırasında girilen değerleri kontrol edelim ya da değere göre başka bir olayı tetikleyelim. Elbette bunu SQL tarafında trigger ile de yapabiliriz ama istersek C# tarafında da kolayca yapabiliriz. Örneğe bakalım:

 protected void gridIstekler_RowUpdating(object sender, DevExpress.Web.Data.ASPxDataUpdatingEventArgs e)
    {
        if (e.OldValues["istekAciklama"] != e.NewValues["istekAciklama"])
    //kodlar...}

Burada yaptığımız iş, gridIstekler adlı gridde güncelleme işlemi yapıldığında eğer istekAciklama alanının eski değeri yeni değerinden farklıysa şeklinde. Yani istekAciklama alanına yeni girilen değer, eski değerden farklıysa trye dönecek. Burada OldValues[] yerine index değeri de girebilirsiniz ama ben bunu önermiyorum. Çünkü index değeri griddeki alan sıralamasına göre oluyor ve bu değiştiğinde arka tarafta da indexi değiştirmek gerekiyor.

Haydi kolay gelsin.

ASP.NET DevExpress CheckBox List Control

Evet, DevExpress’in v2011 vol2 haberleri gün geçtikçe artıyor. Bir yenilik de ASP.NET için geliyor. ASP.NET CheckBox List Control’ün v2011 vol2 sürümünde yayınlanacağı duyuruldu.  Ayrıntılı bilgiye DevExpress’in söz konusu haberinden ulaşabilirsiniz:

ASP.NET DevExpress CheckBox List Control

ASP.NET & DevExpress Publish

Eveet, daha önce DevExpress’in Kullanımı ve DevExpress Tasarılarında Publish Hatası adlı iki yazı yayınlamıştım. Bu iki yazının da işine yaramadığı arkadaşlar olacak ki sürekli yorum olarak, eposta olarak geri dönüşler alıyorum. En iyisi ASP.NET’i IIS’e publish edip DLL hatası alanlar için küçük bir ipucu verelim ve konuyu kapatalım. DevExpress’in kullandığınız tüm DLL’lerini eğer ‘Bin’ klasörüne kopyalarsanız, IIS onları görüp bileşenlerin çalışmalarını sağlayacaktır. DevExpress DLL’lerinin bulunduğu yol şöyledir: C:\Program Files (x86)\DevExpress 2009.2\Components\Sources\DevExpress.DLL bu yol üzerinden DLL’leri kopyalayabilir ya da DLL’leri local copy olarak düzenleyebilirsiniz.

Haydi kolay gelsin.

ASP.NET’te DevExpress DLL Hatası

ASP.NET’te DevExpress DLL’leri tasarıya referans olarak eklendiği halde referans hatası veriyorsa, herhangi bir Web Form’da söz konusu DLL’in içinde geçen herhangi bir nesneye forma ekleyin. Sorun düzelecektir.

ASP.NET’teki Sınıf Hatası

ASP.NET’te bir tasarıda oluşturduğunuz sınıfa erişemiyorsanız, o sınıfı App_Data klasöründe değil App_Code klasöründe tutmalısınız. Bu sorunun genel bir hata iletisi olmadığından yazamıyorum.

ASP.NET Sayfa Olayları

Load: Sayfa her yüklediğinde ya da yenilendiğinde çalışır.

UnLoad: Sayfa yüklenmesi bittikten sonra çalışır.

PreInit: Sayfada tema, bazı bilgiler (coğrafi, zaman, saat ) varsa, daha açık bir dille; görüntülenmeden önceki süreçte yapılması gereken işlemler için kullanılır.

PreRender: Sayfa her yenilendiğinde çalışır.

SaveStateComplete: Sayfa kullanıcıya gösterilmeden önce çalışan son olaydır. Yaşam döngüsünün son parçasıdır.

Mehmet KAPLAN

ASP.NET GridView’da Gizlenen Alandaki Değeri Almak (Get Hidden Column Value)

ASP.NET GridView’da Gizlenen Alandaki Değeri Almak (Get Hidden Column Value) için 3 farklı yol vardır:

1:

GridView1.DataKeys[0].Value.ToString(); //bu tanımlanan birince columa ait değeri alır.  0, index’tir.

2 : Template’de oluşturmuş olduğunuz nesneye ait bilgiyi alma:

Label lblGriddekilbl= (Label) GridView1.Rows[0].FindControl(“lblGriddekilbl”);

if (lblGriddekilbl != null)

{

string lbldekiDeger= lblGriddekilbl.Text;

}
else
{
return;
}
3: CSS’le Gizlenmiş Değere Ulaşmak

GridView1.Rows[0].Cell[0].Text // sıfırlar index’tir.
%d blogcu bunu beğendi: