DevExpress WPF GridControl Data Binding

DevExpress WPF GridControl Data Binding’i klasik kapalı veri tabanı bağlama yönteminden yapmak gayet basit:

C#:

SqlConnection _conn = new SqlConnection(“Data Source=MehmetKAPLAN;Initial Catalog=biTakip;User ID=sa;Password=”);

SqlDataAdapter _da = new SqlDataAdapter(“select * from tblHaberler”,_conn);

DataTable _dt = new DataTable();

_da.Fill(_dt);

gridControl1.DataSource = _dt;

WPF:

<dxg:GridControl HorizontalAlignment=”Left” Margin=”78,96,0,0″ Name=”gridControl1″

VerticalAlignment=”Top” Height=”223″ Width=”386″ AutoPopulateColumns=”True” />

Burada dikkat etmemiz gereken nokta, AutoPopulateColumns özelliğinin true olması. Eğer false olursa, alan adlarını elle eklemek gerekecektir.

Diğer veri bağlama yöntemlerinden biri de list türünde bir listeyi DataGrid’e bağlamak. Bunun için aşağıdaki DevExpress blogundan yararlanabilirsiniz:

Getting started with the DevExpress Grid Control for WPF – data binding 1

Eğer isterseniz WPF DataGrid demolarına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz (İnternet Explorer ile açınız):

http://demos.devexpress.com/DXGridDemos/

Haydi kolay gelsin.

İpinUcu ~ 43 – WPF GridView’da GridView’ın İçini Boşaltmak & Yenilemek & Temizlemek

WPF GridView’da GridView’ın İçini Boşaltmak & Yenilemek & Temizlemek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

dataGrid.Items.Clear();

dataGrid.ItemsSource = kaynakList;

dataGrid.DataContext = sqlContext;

İpinUcu ~ 40 – WPF GridView’da Değerlerin Düzeltilmesini Engellemek (ReadOnly & Not Editable)

WPF GridView’da Değerlerin Düzeltilemsini Engellemek (Not Editable) için IsReadOnly özelliğini true yapmak yeterli olacaktır. Benim canımı sıkan bir konu olmuştu. 🙂

İpinUcu ~ 38 – WPF Kod Tarafında GridView Alanının Genişliğini Auto Yapmak

WPF Kod Tarafında GridView Alanının Genişliğini Auto Yapabilmek için Width değerini ‘???’ olarak vermemiz yeterli olacaktır. Örnek aşağıdaki gibidir:

gridDeneme.Columns.Add(new GridViewColumn
{
   Header = “Mehmet KAPLAN”,
   DisplayMemberBinding = new Binding(“MyBinding”),
   Width = ??? // Otomatik ayarladık
});

İpinUcu ~ 29 – WPF’te SQL’i DataGrid’e Bağlama

WPF’te SQL’i DataGrid’e Bağlama işlemi her ne kadar artık Linq \ Entity gibi yöntemlerle yapılır olduysa da, eski düzen devam etmek isteyenleri de yeniliklere zorlamak mümkün olmayacaktır. Klasik SqlConnection, DataAdapter ve DataTable yöntemiyle veri bağlama işlemi aşağıdaki gibi olacaktır:

SqlConnection concon = new SqlConnection(“Data Source=192.168.100.14;Initial Catalog=biTakip;User ID=sa;Password=bu1sifredir”);
SqlDataAdapter dadapter = new SqlDataAdapter(“select * from tblHaberler”,concon);
DataTable dtable = new DataTable();
dadapter.Fill(dtable);

gridim.ItemsSource = dtable.DefaultView;

Eskisinden farklı olarak atama işlemini ItemsSource özelliğine yapıyoruz. Eğer isterseniz XAML tarafında alanları kendiniz oluşturabilir ya da sorgudan gelen alanları olduğu gibi gösterebilirsiniz. Olduğu gibi göstermek için AutoGenerateColumns özelliğinin true olması gerekiyor. False olursa, XAML tarafında sizin şu şekilde oluşturmanız gerekir:

<dg:DataGrid.Columns>
<dg:DataGridTextColumn Header=”Alan Adı”>
</dg:DataGridTextColumn>
<dg:DataGridTextColumn Header=”Satan Adı”>
</dg:DataGridTextColumn>
</dg:DataGrid.Columns>

İpinUcu ~ 26 – WPF GridView Biçemi & Teması (GridView Style)

WPF’teki GridView’in sade halinden hoşlanmayan ya da özelleştirmek için setter’larla başı belada olanlar için çok güzel bir örnek var.

Örnek Link.

Örnek sayfanın sonundaki .zip dosyasını indiriniz. İndirdiğiniz projeyi çalıştırabilmeniz için WPFToolKit kütüphanesine sahip olmanız gerekiyor. Bu kütüphaneyi CodePlex’den edinebilirsiniz. Edindikten sonra projeyi çalıştırın ve aşağıdaki gibi bir sonuçla karşılaşın. Gayeeet güzel.

Elbette tasarıya bağımlı kalmak zorunda değilsiniz. DataGridCustomization dosyasının içeriğini kendi tasarınızda oluşturduğunuz Resource Dictionary’e alıp kullanabilir ya da değişiklik yapabilirsiniz.

ASP.NET GridView’da Gizlenen Alandaki Değeri Almak (Get Hidden Column Value)

ASP.NET GridView’da Gizlenen Alandaki Değeri Almak (Get Hidden Column Value) için 3 farklı yol vardır:

1:

GridView1.DataKeys[0].Value.ToString(); //bu tanımlanan birince columa ait değeri alır.  0, index’tir.

2 : Template’de oluşturmuş olduğunuz nesneye ait bilgiyi alma:

Label lblGriddekilbl= (Label) GridView1.Rows[0].FindControl(“lblGriddekilbl”);

if (lblGriddekilbl != null)

{

string lbldekiDeger= lblGriddekilbl.Text;

}
else
{
return;
}
3: CSS’le Gizlenmiş Değere Ulaşmak

GridView1.Rows[0].Cell[0].Text // sıfırlar index’tir.

ASP.NET’te GridView’dan JavaScript’i Çağırmak

ASP.NET’te GridView’dan JavaScript’i Çağırmak için GridView’imizi dolduruyoruz. Doldurduğumuz GridView’ın RowDataBound olayına aşağıdaki kodları yazıyoruz:

protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
{
e.Row.Attributes[“onmouseover”] =
“javascript:fareustunegeldiginde(this);”;
e.Row.Attributes[“onmouseout”] =
“javascript:fareustundengittiginde(this);”;
}
}
Row.Attirabutes[“onmouseover”] niteliği, fareyle satırın üzerine gelindiğine çağırılacak javascript’i çağırıyor.
Row.Attirabutes[“onmouseout”] niteliğiyse, fare satırın üzerinden çekildiğinde çağırılacak javascript’i çağırıyor.
Bunlara göre, fareustunegeldiginde ve fareustundengittiginde adlı iki JavaScript’imizi ASP kod tarafında tanımlıyoruz:
<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
function fareustunegeldiginde(memoAdres)
{
memoAdres.bgColor=’Blue’;
}
function fareustundengittiginde(txtKAdi)
{
txtKAdi.bgColor=’Black’;
}

JavaScript tanımlamasıyla birlikte, üzerine gelindiğinde ve üzerinden gittiğinde çağırılacak yöntemler içinde (metod) memo ve textbox’ın arkaplan renkleri değiştiriliyor.

Kaynak.

DevExpress XtraGrid’te (C# GridView) Satırdaki Yazıları Kalınlaştırmak ve Fontunu Değiştirmek (Row \ Font \ Bold)

DevExpress XtraGrid’te (C# GridView) Satırdaki Yazıları Kalınlaştırmak (Row \ Font \ Bold) için GridView’in Row_Style olayına şu kodları yazıyoruz:

GridView View = sender as GridView;
if (e.RowHandle >= 0)
{
string okunma = View.GetRowCellDisplayText(e.RowHandle , View.Columns[“Istek_Okundu”]);
if (okunma == “Okunmadı”)
{

e.Appearance.Font = new Font(e.Appearance.GetFont() ,
FontStyle.Bold);

}
}

Istek_Okundu alanı Okunmadı olarak kalın olarak yazılacaktır. Eğer font tipini değiştirmek istersek e.Appearance.GetFont() yerine istediğimiz fontu yazabiliriz.

DevExpress XtraGrid’te (C# GridView) Satır Genişliğini Ayarlamak (Row Width)

DevExpress XtraGrid’te (C# GridView) Satır Genişliğini Ayarlamak (Row Height) için “Açıklama” ya da benzeri en geniş olacak alanınızın ColumnEdit’ine bir MemoEdit ekliyoruz:

Bu işlemi gerçekleştirebilmek için alanın ColumnEdit alanına MemoEdit ekliyoruz (GridView’da sağ tıklayın \ Run Designer \ Columns \ Alan Adı \ Column Edit \ New \ MemoEdit).

MemoEdit’in LineCount’una yazacağımız sayı kadar satır genişletir. O yüzden genişliği burada belirtiyoruz. Yazıların otomatik olarak aşağıya doğru kayması için Wrap özelliğimizi etkinleştiriyoruz. Bunun için: (GridView’da sağ tıklayın \ Run Designer \ Columns \ Alan Adı \AppearanceCell \  TextOptions \ WordWrap = Wrap). şeklinde ayarlıyoruz. Yüksekliğini de (Width) belirtip yüksekliğini sabit hale getiriyoruz. Bunun için:  (GridView’da sağ tıklayın \ Run Designer \ Columns \ Alan Adı \ OptionsColumn \ FixedWidth=true) şeklinde ayarlıyoruz. Daha sonra GridView’in OptionsView ayarlarına giriyoruz RowAutoWidth özelliğini true yapıyoruz ve işlem tamam.

%d blogcu bunu beğendi: