ASP.NET'te Uyarı Penceresini Göstermek (ASP.NET MessageBox)

Control c = this;
string scriptStr = “confirm(‘” + ” Uyarı iletisi” + “‘)”;
ScriptManager.RegisterStartupScript(c, typeof(Page), “Tampak”, scriptStr, true);

Sekme Logosu (Shortcut Icon)

Sayfanızın HTML kodlarının altındaki <title> taglarının altına:

<link rel=”shortcut icon” href=”http://www.convertico.com/images/1273052074.2/strawberry-icon.ico&#8221; />

şeklinde bir ekleme yaparsanız linkte verilen logo sekmelerde görünecektir.  Bu logo 16*16 boyutunda olmalıdır.

PNG ve JPEG resimleri .ico’ya çevrmek için şu siteyi kullanabilirsiniz:

http://www.convertico.com

Volkanik Pilotluk :}

ASP.NET Session Kullanımı

ASP.NET sayfalarında Session kullanımı oldukça basittir.

Session[2] veya Session[“KullaniciId”] şeklinde kullanabilirsiniz. Örneğin:

Session[“KullaniciId”] = 20;

Çağırırken de:

int kId= Convert.ToInt32(Session[“KullaniciId”]);

Ayrıntılı bilgi: http://www.csharpnedir.net/articles/read/?filter=&author=&cat=aspx&id=430&title=Derinlemesine%20Session%20Kullan%C4%B1m%C4%B1%20-%202

%d blogcu bunu beğendi: