Visual Studio’da Publish Sorunu – SignTool reported an error – The signer’s certificate is not valid for signing

SignTool reported an error – The signer’s certificate is not valid for signing sorunu, Visual Studio’nun publish ederken kullandığı pfx dosyasının (key) süresinin geçmesinden kaynaklanır. Bu sorunu çözmek için yeni bir sertifika oluşturmak yeterli olacaktır. Eğer isterseniz, sertifika kullanmayabilirsiniz.

Proje’nin üzerinde özellikler deyip; Signing kısmına gelelim. Burada ClickOnce manifest’in altındaki listbox’da sertifika görünecektir. Eğer kullanmak istemiyorsanız “Sign the ClickOnce manifest” Checkbox’ının işaretini kaldırın ya da da Create Test Certificate diyerek yeni bir sertifika oluşturun.

Haydi kolay gelsin.

C Sharp (C#) İçin Ücretsiz Türçe Kaynak

C Sharp (C#) İçin Ücretsiz Türçe Kaynak VikiKitap’ta bulunuyor. Bekir OFLAZ adlı bir arkadaşımın emeğidir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

C Sharp (C#) İçin Ücretsiz Türçe Kaynak

C# – ASP.NET Excel 2010’a Aktarım

C# – ASP.NET Excel 2010’a Aktarım için sağlayıcıyı OLEDB.12.0 olarak seçmeniz gerekiyor. Türkçe sitelerde bulunmadığı için yazma gereği duydum.

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;

C# Kodlama Standartları (Coding Standart)

C# Kodlama Standartları (Coding Standart)

 1. Sınıf, Yöntem (Metod) ve Sabitlerin baş harfleri büyük yazılır.
 2. public class SinifIsmi {

  const int SabitAdi= 100;
  public void YontemAdi() {}

  }

 3. Bir yöntemin içindeki (yerel) değişkenlerin ismi küçük yazılır. Yöntemlerin aldığı değerlerin (parametre) ilk kelimesinin ilk harfi küçük, ikinci kelimenin ilk harfi büyüktür.
 4. void YontemAdi(int degiskenAdi)
  {
  int desisken;
  }

 5. Interface’lerin ilk harfi I ile başlar.
 6. interface IArayuz
  {…}

 7. Private olarak tanımlanmış değişkenlerin (member) adı ‘m_’ ile başlar.
 8. public class SinifAdi
  {
  private int m_Sayi;
  }

Diye devam ederken Bahadır EKİCİ‘nin zaten Türkçeleştirdiğini öğrendim. 🙂

Linq To Sql Deneyimleri & Örnekleri (VS.NET 2010 Örnekleri)

VS.NET 2010 içinde gelen Linq To Sql örnekleri linktedir. Yararlı olacağına inanıyorum:

Linq To Sql Deneyimleri & Örnekleri (VS.NET 2010 Örnekleri)

C# – ASP.NET – Failure Sending Mail Hatası

C# ya da ASP.NET’te e-posta gönderme işlemi sırasında “Failure Sending Mail” hatasının olası alınma sebebi SMTP portunun tanımlanmamış olmasıdır. Eposta sunucuları genellikle giden portu olarak 587 portunu kullanırlar. Öncelikle 587 portunu yazmayı deneyebilirsiniz. Ayırca diğer bilinmesi gereken, Türk Telekom ADSL tarafında 25 portunun giden portu olarak kullanılmasını engellediğidir. Eğer 25 portu kullanmanız gerekiyorsa ve hat ADSL hattıysa, ya TT tarafında açtırmalı yada portu değiştirmelisiniz.

SMTP.Port = 587;

Eposta gönderimi hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

DevExpress XtraGrid’i Yazdırma

using DevExpress.XtraPrinting;
using DevExpress.XtraGrid;

Alanlarını isim uzayımıza (namespace) ekliyoruz.

Yazdır isimli bir Button ekleyip, Click olayına aşağıdaki kodları yazarak yazdırma işlemini gerçekleştirebiliriz:

PrintableComponentLink link = new PrintableComponentLink(new PrintingSystem());
link.Component = grid; //yazdıracağımız grid’i gösteriyoruz.
link.Landscape = true; //kenarlıkların, boşlukların görüntülenmesini sağlıyoruz.
link.ShowPreview(); //yazdırılacak gridi ekranda gösteriyoruz

Textbox'a Harf Yazılmasını Engellemek (isLetter)

Textbox’ın KeyPress olayına şu kodları yazmanız yeterli olacaktır:

e.Handled = Char.IsLetter(e.KeyChar);

Aynı şekilde IsNumber, IsSymbol, IsUpper, IsLower gibi özellkleri de kullanabilirsiniz.

DevExpress GridView ve ASPxGridView'da İstenilen Alanı Gruplamak

Columns’taki alan adının GroupIndex’ini 0 (sıfır) yaparsak o alana göre gruplandırma yapar. İkincil ya da üçüncül gruplamalar için 1-2 diye devam edebilirsiniz.

C# ve ASP.NET'te Stored Procedure Kullanımı

Klasik sorgu çalıştırma yöntemine çok benzer:

SqlCommand __Cmd = new SqlCommand(“spFatura”, __Conn);
__Cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
__Conn.Open();
//Stored Procedure kullanılacak parametreler ekleniyor.
SqlParameter FTip = new SqlParameter();
FTip.ParameterName = “@FTip”;
FTip.SqlDbType = SqlDbType.VarChar;
FTip.Size = 1;
FTip.Value = ‘%’;
__Cmd.Parameters.Add(FTip);
Parametre ekleme işlemleri bitince eğer sonuç bir select, yani listeleme işlemiyse:
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(__Cmd);
DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
Eğer listeleme değil de Update, Insert veya Delete ise Command’ın ExecuteNonQuery() metodunu kullanabilirsiniz.
%d blogcu bunu beğendi: